W czerwcu 2015 roku wnętrza klasztoru i kościoła stały się miejscem ważnych odkryć w dziedzinie sztuki malarskiej. Wstępne badania udowodniły, że zachowały się tutaj malowidła ścienne, datowane na przełom XVII i XVIII wieku i reprezentujące bardzo wysoki poziom artystyczny.

Odkryto:
1. kaplica św. Antoniego, fragment pilastra na ścianie wschodniej. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczna odkrywka ukazująca zachowane pierwotne malowidło wykonane w 1765 r.

2.  kaplica św. Antoniego, fragment zachodniej ściany arkady w przejściu między nawą a kaplicą. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczna odkrywka ukazująca zachowane pierwotne malowidło wykonane w 1765 r. oraz pozostałości wcześniejszej dekoracji malarskiej, prawdopodobnie z ok. 1697 r. (?).

3. kaplica św. Antoniego, fragment sklepienia nad ołtarzem. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczna odkrywka ukazująca zachowane pierwotne malowidło wykonane w 1765 r.

4. chór muzyczny, fragment ściany południowej i sklepienia. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych.  Widoczna odkrywka ukazująca pozostałości malowidła gotyckiego (fryzu maswerkowego), pochodzącego prawdopodobnie z najwcześniejszej fazy historycznej kościoła (?).

5. kaplice św. Józefa i św. Barbary, fragment sklepienia. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczna sonda stratygraficzna oraz odkrywki ukazujące pierwotne malowidło z ok. 1700-1701 r., przedstawiające prawdopodobnie Świętą Rodzinę (?).

6. kaplice św. Józefa i św. Barbary, fragment sklepienia. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczna odkrywka zachowanego pierwotnego malowidła z ok. 1700-1701 r., ukazująca prawdopodobnie Świętą Rodzinę (?).

7.  kaplice św. Józefa i św. Barbary, fragment sklepienia w kaplicy zachodniej. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych.  Widoczne sondy stratygraficzne i odkrywki zachowanego pierwotnego malowidła z przedstawieniami emblematycznymi w medalionach, z ok. 1700-1701 r.

8. kaplice św. Józefa i św. Barbary, fragment sklepienia w kaplicy zachodniej. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych.  Widoczny fragment odkrywki zachowanego pierwotnego malowidła w medalionie z przedstawieniem emblematycznym z ok. 1700-1701 r.

9. kaplice św. Józefa i św. Barbary, fragment sklepienia w kaplicy zachodniej. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczna odkrywka zachowanego pierwotnego malowidła w medalionie z przedstawieniem emblematycznym z ok. 1700-1701 r.

10. kaplice św. Józefa i św. Barbary, fragment sklepienia w kaplicy zachodniej. Stan w trakcie badań odkrywkowych nawarstwień ściennych. Widoczny fragment odkrywki zachowanego pierwotnego malowidła w medalionie z przedstawieniem emblematycznym z ok. 1700-1701 r.

Żeby dokończyć prace i udostępnić ich efekty wszystkim zainteresowanym zawiązała się społeczna grupa fachowców, społeczników, osób prywatnych, które wspomogą swoją aktywnością, profesjonalizmem i własnym czasem całe przedsięwzięcie.
Będą też gromadzić środki na sfinansowanie renowacji. Przywróćmy dawną artystyczną świetność temu miejscu w Kłodzku!

Koordynatorką działań jest Henryka Szczepanowska, nr tel. 660 066 974.

FRESKI
Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji Klasztor
57-300 Kłodzko, ul. Łukasińskiego 34
PKO Bank Polski Oddział I w Kłodzku
Nr Rachunku 09 1020 5112 0000 7402 0055 4154
KOD SWIFT : BPKOPLPW

Toogle Left